Algemene Voorwaarden Wellness Compleet Almelo

 • Bij een boeking gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.
 • Wellness Compleet Almelo biedt hoogwaardige behandelingen in een open, huiselijke sfeer. Wij hanteren de gebruikelijke normen en waarden en wij verwachten dat u dat ook doet. Wederzijds respect en een vriendelijke vorm van communicatie is wat ons betreft erg belangrijk. Kunt u zich niet conformeren aan bovenstaande, dan mogen medewerkers u weigeren bij entree of u (laten) verwijderen uit het pand.
 • Alle gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden indien u verhinderd bent. Een nieuwe afspraak wordt in overleg met Wellness Compleet Almelo gemaakt.
 • Indien niet tijdig geannuleerd wordt of u bent niet verschenen op de door u gereserveerde tijd, dan zal Wellness Compleet Almelo het bedrag van de behandeling in rekening brengen. Er worden geen tegoedbonnen uitgeschreven en er vinden geen terugbetalingen plaats.
 • Betaling van een product of dienst dient na de behandeling direct te worden voldaan middels pin of contant. Indien u pint krijgt u direct de factuur kosteloos toegestuurd op uw 06 of e-mail. Wilt u met terugwerkende kracht een factuur ontvangen, dan brengen wij per factuur 12,50 euro administratiekosten in rekening.
 • Wij werken graag op tijd. Komt u te laat voor de gereserveerde behandeling, dan gaat dit ten koste van uw gereserveerde behandeling waardoor uitloop zoveel als mogelijk wordt voorkomen.
 • Wij heten u graag welkom bij Wellness Compleet Almelo. Het betreden van ons pand is geheel op eigen risico. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor (extern) opgelopen (lichamelijk) letsel/ongevallen als ook voor vermissing en/of schade aan uw eigendom(men).
 • Parkeren van uw vervoermiddel is op geheel eigen risico. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor (extern) opgelopen (materiële) schade.
 • Wellness Compleet Almelo is slechts aansprakelijk voor de gevolgen, voortvloeiend uit het verkeerd handelen door medewerkers van Wellness Compleet Almelo . De aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de schade waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Wellness Compleet Almelo dekking biedt.
 • Indien u denkt dat medisch relevante (achtergrond)informatie belangrijk is, gekoppeld aan de behandeling, dan verzoeken wij u deze voorafgaand aan de behandeling kenbaar te maken aan het aanwezige personeel. Twijfelt u of u door Wellness Compleet Almelo behandeld zult kunnen worden, neem dan eerst contact op met uw behandelend (huis)arts om uw gezondheidstoestand te bespreken.
 • Wellness Compleet Almelo hecht grote waarde aan hygiëne en draagt zorg voor een schone (behandel)omgeving. Indien door een medewerker wordt getwijfeld over uw persoonlijke hygiëne, dan kan het voorkomen dat u niet wordt toegelaten tot de behandelruimte(s) van Wellness Compleet Almelo. In overleg zal naar een passende oplossing worden gezocht.
 • Voor het behandelen van een minderjarige, zal altijd toestemming moeten worden gegeven door een ouder alvorens de behandeling kan worden gestart.
 • Wellness Compleet Almelo zal zorgdragen voor geheimhouding van de gegevens van haar klanten.
 • Verwerking van de door u beschikbaar gestelde persoonsgegevens zal plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Algemene voorwaarden cadeaubonnen Wellness Compleet Almelo

 • Cadeaubonnen die zijn aangeschaft bij Wellness Compleet Almelo kunt u bij Wellness Compleet Almelo inleveren voor een behandeling naar keuze. Voorbeelden van behandelingen zijn terug te vinden op onze website.
 • De cadeaubon is maximaal 12 maanden geldig.
 • De cadeaubon is overdraagbaar.
 • De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contanten.
 • De behandeling kan alleen plaatsvinden wanneer de cadeaubon voor start van de behandeling kan worden afgegeven. Is dit niet mogelijk, dan vervalt het recht op de behandeling en daarmee is de bon per direct ongeldig. Verrekening zal nimmer plaatsvinden.
 • Voorafgaand aan de behandeling moet duidelijk zijn voor de werknemers van Wellness Compleet Almelo welke behandeling mag worden uitgevoerd. Veelal kan dit op het moment zelf besproken worden. LET OP: De Hot Stone massage dient minimaal 24 uur voorafgaand aan de behandeling bekend te zijn bij ons in verband met de voorbereiding die nodig is om deze behandeling te kunnen uitvoeren.
 • Cadeaubonnen zijn op te halen nadat hierover een afspraak is gemaakt. Ook kunnen de bonnen met de post worden verstuurd wanneer deze online worden besteld en afgerekend. De verzendkosten hiervan zijn terug te vinden op onze website.
 • Handel en verkoop van cadeaubonnen vindt uitsluitend plaats via Wellness Compleet Almelo en door Fysio Compleet Almelo.