Algemene Voorwaarden Wellness Compleet Almelo

 • Bij een boeking gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.
 • Wellness Compleet Almelo biedt hoogwaardige behandelingen in een open, huiselijke sfeer. Wij hanteren de gebruikelijke normen en waarden en wij verwachten dat u dat ook doet. Wederzijds respect en een vriendelijke vorm van communicatie is wat ons betreft erg belangrijk. Kunt u zich niet conformeren aan bovenstaande, dan mogen medewerkers u weigeren bij entree of u (laten) verwijderen uit het pand.
 • Alle gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden indien u verhinderd bent. Een nieuwe afspraak wordt in overleg met Wellness Compleet Almelo gemaakt.
 • Indien niet tijdig geannuleerd wordt of u bent niet verschenen op de door u gereserveerde tijd, dan zal Wellness Compleet Almelo het bedrag van de behandeling in rekening brengen. Er worden geen tegoedbonnen uitgeschreven en er vinden geen terugbetalingen plaats.
 • Betaling van een product of dienst dient na de behandeling direct te worden voldaan middels pin of contant. Indien u pint krijgt u direct de factuur kosteloos toegestuurd op uw 06 of e-mail. Wilt u met terugwerkende kracht een factuur ontvangen, dan brengen wij per factuur 12,50 euro administratiekosten in rekening.
 • Wij werken graag op tijd. Komt u te laat voor de gereserveerde behandeling, dan gaat dit ten koste van uw gereserveerde behandeling waardoor uitloop zoveel als mogelijk wordt voorkomen.
 • Wij heten u graag welkom bij Wellness Compleet Almelo. Het betreden van ons pand is geheel op eigen risico. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor (extern) opgelopen (lichamelijk) letsel/ongevallen als ook voor vermissing en/of schade aan uw eigendom(men).
 • Parkeren van uw vervoermiddel is op geheel eigen risico. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor (extern) opgelopen (materiële) schade.
 • Wellness Compleet Almelo is slechts aansprakelijk voor de gevolgen, voortvloeiend uit het verkeerd handelen door medewerkers van Wellness Compleet Almelo . De aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de schade waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Wellness Compleet Almelo dekking biedt.
 • Indien u denkt dat medisch relevante (achtergrond)informatie belangrijk is, gekoppeld aan de behandeling, dan verzoeken wij u deze voorafgaand aan de behandeling kenbaar te maken aan het aanwezige personeel. Twijfelt u of u door Wellness Compleet Almelo behandeld zult kunnen worden, neem dan eerst contact op met uw behandelend (huis)arts om uw gezondheidstoestand te bespreken.
 • Wellness Compleet Almelo hecht grote waarde aan hygiëne en draagt zorg voor een schone (behandel)omgeving. Indien door een medewerker wordt getwijfeld over uw persoonlijke hygiëne, dan kan het voorkomen dat u niet wordt toegelaten tot de behandelruimte(s) van Wellness Compleet Almelo. In overleg zal naar een passende oplossing worden gezocht.
 • Voor het behandelen van een minderjarige, zal altijd toestemming moeten worden gegeven door een ouder alvorens de behandeling kan worden gestart.
 • Wellness Compleet Almelo zal zorgdragen voor geheimhouding van de gegevens van haar klanten.
 • Verwerking van de door u beschikbaar gestelde persoonsgegevens zal plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
 • Wij willen u informeren dat Wellness Compleet Almelo het recht behoudt om twee keer per jaar, in de eerste en zevende maand, eenzijdig tarieven aan te passen. Houd er rekening mee dat hierover geen afzonderlijke melding wordt verstrekt.

Algemene voorwaarden cadeaubonnen Wellness Compleet Almelo

 • Cadeaubonnen die zijn aangeschaft bij Wellness Compleet Almelo kunt u bij Wellness Compleet Almelo inleveren voor een behandeling naar keuze. Voorbeelden van behandelingen zijn terug te vinden op onze website.
 • De cadeaubon is maximaal 12 maanden geldig.
 • De cadeaubon is overdraagbaar.
 • De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contanten.
 • De behandeling kan alleen plaatsvinden wanneer de cadeaubon voor start van de behandeling kan worden afgegeven. Is dit niet mogelijk, dan vervalt het recht op de behandeling en daarmee is de bon per direct ongeldig. Verrekening zal nimmer plaatsvinden.
 • Voorafgaand aan de behandeling moet duidelijk zijn voor de werknemers van Wellness Compleet Almelo welke behandeling mag worden uitgevoerd. Veelal kan dit op het moment zelf besproken worden. LET OP: De Hot Stone massage dient minimaal 24 uur voorafgaand aan de behandeling bekend te zijn bij ons in verband met de voorbereiding die nodig is om deze behandeling te kunnen uitvoeren.
 • Cadeaubonnen zijn op te halen nadat hierover een afspraak is gemaakt. Ook kunnen de bonnen met de post worden verstuurd wanneer deze online worden besteld en afgerekend. De verzendkosten hiervan zijn terug te vinden op onze website.
 • Handel en verkoop van cadeaubonnen vindt uitsluitend plaats via Wellness Compleet Almelo en door Fysio Compleet Almelo.

Algemene voorwaarden Social Deal acties

 • Bedankt dat u een voucher heeft gekocht via Social Deal! Deze dient u te tonen aan de desbetreffende medewerker, voorafgaand aan de behandeling. De voucher dient gescand te worden. Kunt u de voucher niet tonen, dan bent u aan ons verplicht de gereserveerde tijd te betalen tegen het regulier geldende tarief (te vinden op onze website), waarna na betaling de behandeling wordt gestart. Uiteraard ben u vrij om de voucher alsnog te verzilveren in een nieuw gemaakte afspraak.
 • De voucher is niet inwisselbaar voor contanten.
 • De voucher is alleen in te leveren binnen de termijn die op de voucher is terug te vinden. Het is niet mogelijk om de voucher te verzilveren buiten deze geldigheidsperiode.
 • Wij werken graag op tijd. Wij verzoeken u vriendelijk om een minuut of 10 voorafgaand aan de behandeling aanwezig te zijn. U hoeft zich niet te melden en u kunt plaatsnemen op onze stoelen.
 • Mocht u onverhoopt wat later zijn dan de starttijd van de behandeling, dan is dat uiteraard geen probleem. Wel gaat dit ten koste van uw behandeltijd.
 • Onverhoopt kan het voorkomen dat wij een paar minuten uitlopen meteen behandeling. Dit valt binnen onze marges en hierover gaan wij niet met u in discussie.
 • U kunt uw gereserveerde tijd kosteloos wijzigen tot 24 uur voorafgaand aan de behandeling. Wilt u de afspraak wijzigen dan wel annuleren binnen de 24 uur, dan dienen wij de voucher in rekening te brengen.
 • Mits anders aangegeven, is het niet mogelijk om met Social Deal acties DUO-massages of hot stone massages te boeken. Ook is het niet mogelijk om met 2 personen een behandeling te boeken op eenzelfde tijd. Wel is het mogelijk om behandelingen na elkaar te boeken met meerdere vouchers.